De belangrijkste kenmerken van MVO staan hier op een rijtje:

MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij uw bedrijf waarde creëert op economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied.

MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die uw bedrijf nastreeft veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Steeds zijn er weer nieuwe haalbare stappen.

Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties.

Transparantie is cruciaal bij MVO. U geeft inzicht in het MVO-beleid en de keuzes die gemaakt worden. Zo weten stakeholders wat ze aan u hebben. Dat voorkomt teleurstelling achteraf en levert betrokkenheid op.

Er is niet één manier van MVO.Voor elke onderneming zien de MVO-activiteiten er anders uit. Afhankelijk van de bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie.

Bij MVO streeft uw bedrijf naar  duurzaamheid in elk bedrijfsproces.