Zavor in Kikuyu

Zavor betekent heilige plaats of rots in Kikuyu, een taal die wordt gesproken door de gelijknamige stam in Kenia.

Zavor verwijst naar de steen die de koffieboeren ritueel plaatsen voor vruchtbare grond. Samen met hun produceren we kwalitatieve en betaalbare koffie en dragen wij onze steen bij aan een beter Afrika.

Geen vis maar een hengel

Zavor leert de lokale bevolking hoe zij zelf in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. De mensen krijgen geen vis, maar een hengel. Dit gebeurt onder intensieve begeleiding en gaat verder dan koffie verbouwen alleen. Wij verhogen de werkbaarheid en de leefbaarheid in de koffiegebieden. Zavor heeft 198 handleidingen geschreven in het Engels, inclusief instructietekeningen speciaal voor mensen die niet kunnen lezen en schrijven. Met deze praktische kennis krijgt de lokale bevolking de kans om de regie in eigen hand te nemen voor een beter welzijn.

Fairtrade koffie

Naast de lokale maatschappelijk betrokkenheid, betaalt Zavor een eerlijke koffieprijs aan de koffieboeren. Het geld dat in Oost- Afrika verdiend wordt door de koffieboeren, of via gelieerde activiteiten, in het land van herkomst zelf. Ofwel, de koffie is daarmee Fairtrade Plus & Direct trade Plus. Een deel van de opbrengst gaat naar de Zavor Foundation.