Geen vis maar een hengel

Zavor leert de lokale bevolking hoe zij zelf in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. De mensen krijgen geen vis, maar een hengel. Dit gebeurt onder intensieve begeleiding en gaat verder dan koffie verbouwen alleen.

Wij verhogen de werkbaarheid en de leefbaarheid in de koffiegebieden. Zavor heeft 198 handleidingen geschreven in het Engels, inclusief instructietekeningen speciaal voor mensen die niet kunnen lezen en schrijven. Met deze praktische kennis krijgt de lokale bevolking de kans om de regie in eigen hand te nemen voor een beter welzijn.

Eerlijke koffie, thee en cacaoprijs

Naast de lokale maatschappelijk betrokkenheid, betaalt Zavor een eerlijke koffie, thee en cacaoprijs aan de boeren. Het geld dat in Oost- Afrika verdiend wordt door de boeren, of via gelieerde activiteiten, blijft voor zestig tot zeventig procent in het land van herkomst zelf. Ofwel, de koffie, thee en cacao is daarmee Fairtrade Pus.  De koffie wordt verkocht in Nederland, Duitsland , Scandinavië en België. Een deel van de opbrengst van de verkopen gaat naar de Zavor Foundation en daarmee terug naar Oost Afrika.

04