Opzetten vrouwengroepen voor zelfstandigheid, naast de koffie teelt is er een grote behoefte voor een diversiteiten van groente en fruit, mede door het “nutrision programme” is er veel geïnvesteerd in kennis van voedsel en de diversiteit van groente en fruit .